ATREI Speedy Bohemia

  •  nar. 17. 7. 2005
  • matka: FANNY Royal Bernadot
  • otec: ESTE PEDRO Cler-arwen
  • chovný
  • výška 40cm
  • Český junior šampion
    Klubový vítěz mladých
    BOB, CACIB, 2 x CAC, 2 x CAJC